Hur länge vågar du vänta?

vågar du vänta

Den 13 januari kom Österrikes dataskyddsmyndighet, Datenschutzbehörde, fram till att användning av Google Analytics, GA, inte är förenligt med GDPR. Google Analytics är alltjämt det största analysverktyget. Det finns dock alternativ. Matomo Analytics är ett av dem. Hur länge vågar du vänta innan du byter bort GA?

Nu har den franska motsvarigheten, CNIL, kommit fram till att GA bryter mot GDPR artikel 44. Artikeln förbjuder överföring av data utanför EU/EES-området.

Hur länge vågar du vänta innan du byter till Matomo Analytics, MA, som ger dig samma information som GA ger men utan att bryta mot GDPR?

När svenska Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gör samma bedömning som redan motsvarigheterna i Österrike och Frankrike kommit fram till så kommer de som kan installera MA på din webbplats att kunna skära guld med täljkniv. Anledningen är ju så klart att vi inte är så många som har erfarenhet av MA. Hur länge vågar du vänta?

Det finns många skäl att hålla sig från Google och liknande aktörer. Ett känt talesätt är att ”om något är gratis så är användaren produkten”. Med detta menas att det inte är exempelvis Google Mail som är produkten utan de som använder Gmail. Även du som företagare är produkten om du använder Googles produkter inklusive GA. Och det gäller inte bara Google utan detsamma gäller allt som är gratis.

Ta dig en seriös funderare på varför du som företagare vill att information om ditt företags webbplatsbesökare ska hamna i USA. Byt till Matomo och gör det nu!

Vill du ha hjälp med MA i din WordPress-installation så är du välkommen att kontakta mig (pontus.falk@systematik.se). Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev.

Rulla till toppen