Hur kommer 2022 bli för ditt företag?

Hur kommer 2022 bli för ditt företag?

Pandemin har påverkat människor och företag i hela världen både positivt och negativt. Förmodligen kommer Covid-19 dessutom påverka hela vår värld under lång tid framåt. Självklart skapar detta en osäkerhet när det gäller både företagens budgetering och individernas privatekonomi. Frågan stora frågan är: Hur kommer 2022 bli för ditt företag?

Genom att göra hemläxan ordentligt så menar jag dock att det går att förutspå framtiden. Det går att göra en budget som landar i närheten av utfallet även i dessa tider. Dessutom har man, genom en väl genomarbetad budget, något att hålla sig i när det ”börjar blåsa”. Genom att ha koll på sin kostnadsbudget så kan man se vilka kostnader man kan skära ner på när intäkterna minskar. Naturligtvis kan du också se vilka kostnader man kan tidigarelägga om intäkterna ökar mer än budgeterat.

När är handeln tillbaka på nivåer som före pandemin?

Pandemin verkar ju vara på väg att klinga av och fler och fler länder öppnar upp igen. Hur detta påverkar ditt företag tål dock att tänka på. Kommer antalet mässor och andra möten att återgå till det normala? Kanske vi få vänja oss vid det ”nya normala”? Kommer den internationella handeln att hamna på nivåer som före pandemin? Är vinnarna de företag som kan ställa om till en mera kontinental, nationell eller regional verksamhet? Hur väl förberedd du är på framtiden är ju självklart en viktig del när du ska budgetera nästkommande år.

Har du hittills budgeterat för ett år i taget så är det kanske dags att börja budgetera för två år, eller i alla fall göra en prognos för 2023, för att kunna se vilka omställningar som är nödvändiga i ditt företag!

Om du vill ha hjälp med ditt företags budgetering eller om du bara vill ha en second opinion så är du välkommen att kontakta mig! Jag kan hjälpa dig hitta svaret på frågan Hur kommer 2022 bli för ditt företag?

Rulla till toppen