20 år i hotellbranschen

Efter 20 år i hotellbranschen, varav de senaste 11 åren som hotellchef, så har jag samlat på mig ett stort antal specialiteter och väldigt mycket erfarenhet.

Bland annat har jag arbetat med

  • försäljning
  • inköp
  • intäkts- och kostnadsbudgetering
  • personalfrågor
  • revenue management och yield management
  • brandsäkerhet
  • miljöcertifiering och -frågor
  • arbetsmiljöfrågor
  • IT-ansvar och -projektledning
  • PMS- och CRS-utbildning och -support

Jag har också varit yrkesofficer i Försvarsmakten och där arbetat med utbildning av värnpliktiga.

Anställningar

2021-08 – nuvarandeFalk Systematik
2011-05 – 2021-08Sky Hotel Apartments

Som platschef på Sky Hotel Apartments Stockholm hade jag ansvaret för personal, försäljning, inköp samt miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete. Jag rekryterades till tjänsten under våren 2011 av en av företagets dåvarande ägare inför att hotellet öppnade 2011-06-01,

Jag hade en tilläggsuppgift som IT-ansvarig i företaget vilket innebär kontakt med leverantörer av våra IT-system och exempelvis banker och kortföretag för att hela tiden tillse att vi uppfyller alla de krav som ställs på vår verksamhet.

Sky Hotel Apartments Stockholm är sedan 2018 miljöcertifierat enligt Green Key. Som platschef är jag en naturlig del i företagets arbetsmiljögrupp och jag driver miljöfrågorna lokalt på hotellet.
Sky Hotel Apartments Stockholm
2003-04 – 2011-05StayAt Hotel Apartments

2010-04 – 2011-05 hade jag en tjänst som hotellchef på StayAt Bromma.

2008-09 – 2010-04 hade jag en tjänst som distributionsansvarig vilket innebär att tillse att resebyråer och tredjepartskanaler världen över kan boka rum till avtalade priser. Detta gav mig stor kunskap om hur resebranschens IT-system hänger ihop och hur de kan nyttjas till hotellets fördel, något jag än idag har stor nytta av.

Under min tid som distributionsansvarig tog jag på mitt initiativ även över first line-supporten av hotellbokningssystemet vi använde. Detta var första gången leverantören överlät supporten till ett hotellföretag vilket innebar en mycket stor kostnadsbesparing för företaget samtidigt som jag anpassade supporten till att i högre utsträckning passa företaget och dess anställda.

2006-12 – 2007-05 innehade jag, parallellt med att jag var receptionschef på hotellet i Bromma en tjänst som hotellchef på företagets nyöppnade hotell i Helsingborg i avvaktan på att man rekryterade en permanent hotellchef.

2004-03 – 2008-08 innehade jag tjänst som receptionschef ansvar för bemanning och utbildning och utveckling av mina medarbetare.

2003-04 – 2004-02 arbetade jag som hotellreceptionist med sedvanliga arbetsuppgifter såsom in- och utcheckning av gäster, hotellbokningar, offerter och kassahantering.
StayAt Stockholm Bromma
2001-09 – 2003-04Nordic Choice Hotels

Sedvanliga receptionistuppgifter såsom in- och utcheckning av gäster, hantering av bokningar samt kassahantering.
Quality Hotel Nacka
1996-05 – 2001-04Åke Falk Urhandel
1991-08 – 1996-05Försvarsmakten

Livet som civil var inte bättre och jag sökte mig tillbaka till Lv3 där jag fortsatte att arbeta med att utbilda värnpliktiga.
Roslagens Luftvärnsregemente
1989-05 – 1991-08Götabanken

Efter ett par år i Försvarsmakten kände jag att jag ville se om livet som civil var bättre och mer inspirerande. Arbetade med Götabankens billeasingavtal.
Gota Finans
1985-09 – 1989-05Försvarsmakten

Under värnplikten fick jag upp ögonen för att jobba i Försvarsmakten. Efter att under två år ha genomfört utbildning vid Luftvärnets Officershögskola arbetade jag med att utbilda värnpliktiga soldater.
Roslagens Luftvärnsregemente

Rulla till toppen